JURIDISCHE INFORMATIE

Algemene bepalingen

 • Geldigheid
  De website geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de valbus. Het is evenwel niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Voor gedetailleerde informatie kunt u terecht bij de het nationaal secretariaat Ziekenzorg CM.
  Aan de informatie, berekeningen en adviezen die op de site zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.
 • Enkel voor CM-leden
  Een aantal voordelen richten zich tot CM-leden.
 • Hyperlinks
  Op de site staan hyperlinks naar andere websites. Ziekenzorg CM is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 • Cookies
  Voor een vlot gebruik van de website worden enkele cookies gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om uw regiokeuze op te slaan. Zo moet u deze niet bij elk bezoek aan de site opnieuw inbrengen. De cookies worden enkel op uw computer bewaard en niet op onze webserver.
 • Auteursrechten
  U kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ziekenzorg CM.
 • Geschillen
  De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

 

 

Privacy

 

 • Ziekenzorg CM respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.
 • De persoonlijke gegevens die u via deze site meedeelt, worden verwerkt door Ziekenzorg CM, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel.
 • Ziekenzorg CM verbindt zich ertoe om de privacy te waarborgen en te beschermen.
 • Uw bezoek aan de site houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande informatie en Ziekenzorg CM de toelating geeft om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierboven bepaald.

     


RESERVEREN

 

reserveren daisy.celis@samana.be
T. 02 246 47 71