VALPREVENTIE

EXPERTISECENTRUM VALPREVENTIE


Het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (EVV) is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die hierna de convenanthouders genoemd worden. De opdrachten situeren zich rond het thema valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een residentiƫle setting verblijven. Voor beide doelgroepen zijn er verschillende opdrachten waarvoor meerdere werkgroepen worden opgericht. De werking van het EVV verloopt in samenwerking met het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid.


www.valpreventie.be


BOEBS


BOEBS staat voor Blijf op Eigen Benen Staan.

 

Het is een ondersteuningsmiddel dat de praktijkrichtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen helpt te implementeren in Vlaamse gemeenten. Het is dus een project om vallen te voorkomen bij ouderen. BOEBS wil de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van ouderen in de kijker zetten en stimuleren. De naam BOEBS is bewust gekozen. Ouderen negeren immers gemakkelijke adviezen die rechtstreeks verwijzen naar vallen en valpreventie. Ze zien het als mogelijke bedreiging voor hun identiteit en autonomie. BOEBS legt daarom de nadruk op zelfstandigheid en autonomie...

 

www.boebs.be

 

 

RESERVEREN

 

reserveren daisy.celis@samana.be
T. 02 246 47 71